سید روح اله جبارزاده -- گروه کارشناسان رسمی دادگستری

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

    سید روح اله جبارزاده

r.jabbarzadeh@gmail.com

       09125870191 

   + سید روح اله جبارزاده - ۸:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری شماره 100/51082/9000 ۱۳۸۹/۱۲/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 100/51082/9000ـ 8/12/1389 که در تاریخ 8/12/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس مکلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی در پرونده‌های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی حداکثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد کاهش می‌یابد.
تبصره4ـ هر کارشناس حداکثر موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده3ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر می‌گردد.
ماده5 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مرکز یا کانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده6 ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده7ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده ماموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ریال برای داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 400.000 ریال برای ماموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه‌های مربوط اعم از عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز‌نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید.
ماده8 ـ دستمزد تامین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل آن 700 هزار ریال می‌باشد.
ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا کانون مربوط معتبر است.
ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مرکز یا کانون مربوط تعیین می‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ریال خواهدبود.
ماده11ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.


ماده12ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.


تا 50.000.000 ریال              مقطوعاً 700.000 ریال


از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال نسبت به مازاد چهار در هزار


از 150 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار


از 250 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار


از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار


از ده میلیارد ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد سه دهم در هزار


از یکصدوپنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار


از پانصد میلیارد ریال تا یکهزار میلیارد ریال نسبت به مازاد یک بیستم در هزار


از یکهزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یک صدم در هزار و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال.


تبصره1ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسبین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی کالای مستعمل، فرآورده‌های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یک‌جا و طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
ماده13ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده14ـ دستمزد تعیین اجاره‌بها، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصدهزارریال، مقطوعاً 700.000 ریال و از پانصدهزارریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده15ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ریال است و برای تفسیر عکس‌های هوایی سالهای گذشته، به ازای هرسال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهدشد. همچنین، برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی بیست درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهدشد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروههای کارشناسی
گروه 1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
1ـ تا 100 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 700.000 ریال.
2ـ مازاد بر 100 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه، بازاء هر لیتر 1.000 ریال.
3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 200 ریال و حداکثر ده میلیون ریال.
ماده17ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد 700.000 ریال می‌باشد.
ماده18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 12 این تعرفه خواهدبود.
ماده20ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
ماده21ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 500.000 ریال و حداکثر پنج میلیون ریال.
2ـ حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 700.000 ریال و حداکثر 7 میلیون ریال.
ماده22ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 1.000.000 ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده23ـ
1‌ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
2ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده 12 این تعرفه خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
گروه 2ـ اموال منقول شامل رشته‎های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق مطابق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.
گروه 3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‎های:
(پزشکی، داروسازی و سم‎شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده 25ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‎کننده (حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال در هر مورد) می‎باشد.
تبصره ‌ـ کلیه هزینه‎های آزمایشگاهی، نمونه‎برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‎باشد.
گروه 4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده 26ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 27ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 12 این تعرفه خواهد بود:
1ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‎های جاری و بدهی‎ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‎های ثابت.
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
3ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‎دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده 28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاع‎کننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده 29ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده می‎باشد و در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 میلیون ریال است.
رشته بیمه:
ماده 30ـ دستمزد رشته بیمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
رشته آمار:
ماده 31ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال است.
گروه 5 ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‎های:
(امور حمل و نقل ]ترابری[ ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده 32ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
1ـ رسیدگی به اصالت خودرو 700.000 ریال.
2ـ رسیدگی به تصادف درون‎شهری 600.000 ریال.
3ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 800.000 ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجاره‎بها و اجرت‎المثل برای هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 این تعرفه است.
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
براساس ماده 12 این تعرفه است.
3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‎باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:
در هر مورد 900.000 ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 2.000.000 ریال در هر مورد
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 5.000.000 ریال در هر مورد
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‎الزحمه می‎باشد.
4ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده 10 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‎های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 12 این تعرفه است
.گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‎های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ
برنامهریزی شهری ـ مهندسی محیط‎زیست ـ امور ثبتی ـ
ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‎برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده 34ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصـالح ساختمانی و تعیین حقـوق کسب و پیشـه و تجـارت و سرقفلـی مطـابق مـاده 12 این تعرفه تعیین می‎شود.
ماده 35ـ دستمزد تطبیق نقشه‎های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
ماده 36ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‎ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال است.
ماده 37ـ دستمزد تهیه نقشه‎های معماری و سازه ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‎باشد.
1ـ معماری کلی هر متر مربع 1.500 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال.
2ـ سازه هر متر مربع 2.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعه‎بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد.
2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‎برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‎شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین 34 الی 38 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 39ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ریال اضافه می‎گردد.
رشته نقشه‎برداری و رشته امور ثبتی
ماده 40ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
1ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، برای هر مترمربع 100 ریال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
2ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ریال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 41ـ حق‎الزحمه نقشه‎برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 42ـ حق‎الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع برای هر متر مربع 400 ریال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع 200 ریال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 100 ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال.
ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1.000.000 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده44ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاک خارج از محدوده شهرها:
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 1.000.000 ریال است.
2ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر 6 میلیون ریال می‌باشد.
ماده45ـ دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:
1ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1ـ1ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 3.000.000 ریال.
1ـ2ـ طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1ـ3ـ طرح تفکیک با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
2ـ1ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 3.000.000 ریال.
2ـ2ـ کاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2ـ3ـ کاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
3ـ1ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 3.000.000 ریال.
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفکیک، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 10 این تعرفه خواهد بود.
گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الکتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الکترونیک و مخابرات ـ
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ‌]آسانسور و شوفاژ و تهویه[ ـ کامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشکی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده46ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 12 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر مطابق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه 8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ
امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده47ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 1.000.000 ریال در صورتی‌که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده کارشناسی حداکثر 5.000.000 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه و حداکثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده48ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون (ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌کننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده، کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زیر است:
1ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 1.000.000 ریال.
2ـ برنامه‌های بلندمدت سینمائی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر 7.000.000 ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
گروه 9ـ کشاورزی شامل رشته‌های:
(کشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشکی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ
محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشکی)
ماده49ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده12 این تعرفه محاسبه خواهدشد.
ماده50 ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 12 این تعرفه است.
ماده51 ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌کننده و کارشناس تعیین می‌شود.
ماده52 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 1.000.000 ریال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده53 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده54 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ
ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده55 ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع‌کننده خواهد بود.
گروه 11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناریه[ )
ماده56 ـ دستمزد کارشناسان این گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعیین می‌گردد.
ماده57 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان یا مرکز می‌باشد.
ماده58 ـ کلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی وکانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد لازم‌الرعایه است.
ماده59 ـ این تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان در تاریخ 8/12/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع : سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پنج شنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹

سال ۶۷ شماره ۱۹۲۲۷

   + سید روح اله جبارزاده - ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/۱

اطلاعات تماس * سید روح اله جبارزاده

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

سید روح اله جبارزاده

r.jabbarzadeh@gmail.com

09125870191

و همکاری :

•    اساتید دانشگاه
•    کارشناسان رسمی دادگستری
•    وکلاء پایه یک دادگستری
•    اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی
•    بازرسان متخصص جوشکاری
•    مهندسین مشاور پایه یک  معماری و شهر سازی
•   وکلا و مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری

   + سید روح اله جبارزاده - ٩:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۳۱

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب23/5/1384

الف) ـ اصلاح ماده5 تعرفه مصوب 1384 : در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیأت کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می‌شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر 10% کاهش می‌یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.
ب) ـ حذف ماده 10 مکرر و اصلاح ماده 10 تعرفه مصوب1384 : به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو 1ـ نماینده‌ای از کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2ـ نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه 3ـ نماینده ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون ماده 10 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد250،000 ریال می‌باشد.
ج) ـ اصلاح ماده 15 تعرفه مصوب1384: به جای عبارت « کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381» عبارت «کمیسیون ماده10 تعرفه» جایگزین شود و همچنین به جای عبارت « بیش از ده میلیون ریال» عبارت « بیش از بیست و پنج میلیون ریال» جایگزین شود.
د) ـ اصلاح ماده31 تعرفه مصوب 1384 به جای عبارت « تا حداکثر 50،000،000 ریال» عبارت « تا حداکثر 35،000،000 ریال» جایگزین شود.
هـ) ـ اصلاح ماده 36 تعرفه مصوب 1384 دستمزد ارزیابی اراضی غیره مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.


1- تا یکصد میلیون ریال 5 در هزار .

2ـ از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 2 در هزار.

3ـ از پانصد میلیون تا پنج میلیارد ریال، نسبت به مازاد 1.5 در هزار.

4ـ از پنج میلیارد ریال به بالا، نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 25.000.000 ریال

این اصلاحیه به تاریخ 8/8/1386 مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

 

***********************************************************************

شماره 6665/84/1 31/5/1384


مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

نامه شماره 3714/ش ـ 17/3/1384 رئیس محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری در رابطه با تعرفه دستمزد کارشناسان که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:

« بسمه تعالی مورد تأیید است به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها ابلاغ شود.»

لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضائیه

تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 29قانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل کارشناسان رسمی قوه قضائیه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد.

فصل اول : مقررات عمومی
فصل دوم : تعرفه دستمزد کارشناسان
مهندسی آب شامل رشته‌های (آب ـ فلزات ـ معادن)
اموال منقول و نفقه شامل رشته‌های: (اشیاء نفیسه، عتیقه واحجارکریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته‌های (پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
رشته‌ حسابداری و حسابرسی
ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های: (وسائط نقلیه هوائی، وسائط نقلیه دریائی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و ریلی)
راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های: (راه و ساختمان و نقشه‌برداری ـ معماری و شهرسازی ـ معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست ـ ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی ـ برنامه‌ریزی شهری)
دستمزد کارشناسی نقشه‌برداری
تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران
تعرفه دستمـزد کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور
صنعت و فن شامل رشته‌های: (الکتروشیمی و پتروشیمی ـ فرآورده‌های شیمیایی ـ امور انرژی هسته‌ای ـ صنایع نفت ـ برق (الکترونیک و مخابرات) ـ برق (ماشین و تاسیسات کارخانجات) ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی) ـ مهندسی هوافضا ـ نساجی و رنگرزی)
فنی و هنری شامل رشته‌های: (امور ورزشی ـ شعر و سرود ـ تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی ـ موسیقی ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ تمبر ـ چینی و سرامیک ـ کاشی ـ سفالگری ـطراحی عمومی و گرافیک ـ فیلم و عکاسی ـ تألیفات ـ صنایع دستی)
کشاورزی شامل رشته‌های: (کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری و دامپزشکی، آبزیان و شیلات، سم و سم‌شناسی، گیاه پزشکی، صنایع چوب، محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محیط زیست طبیعی)
مدیریت و خدمات عمومی و اداری شامل رشته‌های: (آمارامور اداری و استخدامی ـ امور آموزشی ـ امور گمرکی ـ بیمه ـ امور کتاب و کتابداری ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات ـ جهانگردی و ایرانگردی فناوری اطلاعات (
ICT/IT) ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امور کار و کارگری ـ مدیریت بازرگانی)
ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: امور آتش سوزی و آتش نشانی، اسلحه شناسی، تأمینی و امنیتی، حوادث ناشی از کار، مواد محترقه و منفجره (ناریه)

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده1ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظـر کارشـناسـی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی که مرجع قضائی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صـورت عدم استـطاعت مالی اشـخاص حقیـقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف‌شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینه بوسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.
تبصره3ـ هر کارشناس حداقل موظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هر سال می‌باشد.
ماده3ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی موردنیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ریال می‌باشد.
ماده4ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده5 ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط اینکه کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.
ماده6 ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناسان مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد بطور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
ماده7ـ در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به‌علت یا دلیلی که خارج از حیطـه اختیـار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود بشرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه بیشتر نباشد بعلاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده8 ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مـأموریت کارشناس برای هر روز مسـافرت به مأخذ روزانه به مبلـغ 125.000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چـنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینـه‌های مربوطه مورد مطـالبـه در حد متعـارف در وجه کارشنـاس پرداخت خواهد شد.
تبصره1ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم‌ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صـورتی که مبلـغ مورد رسیـدگی به ارز باشـد پس از تسعیر آن به ریال براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ماده9ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناسان رسمی که توسط ریاست آن اعلام می‌شود معتبر است.
ماده10ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 15 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 250.000 ریال خواهد بود.
تبصره 1ـ دادگاهها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.
ماده10 مکرر ـ بمنظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از 3 عضو: 1ـ نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2ـ نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء، کارشناسان قوه قضائیه 3ـ نماینده ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.
ماده 11ـ کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد مگر در مواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که در آن صورت برای هر قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود بطور جداگانه استفاده خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه علت تأخیر در انجام کارشناسی ناشی از اقدام کارشناس رسمی باشد.
ماده12ـ دستمزد ارزیابی کالا، اشیاء، قطعات یدکی، ابزارآلات، محصولات و مواد اولیه، به شرح زیر است:

ماده13ـ در مـورد ارزیابی و کارشنـاسی اموال و املاکی که در پلاک‌های ثبتی و آدرسهای متفاوت واقع شده‌اند دستمزد بطور جداگانه محاسبه می‌گردد.
ماده14ـ در صورتی که رسیـدگی به مستنـدات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی بر اساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می‌شود.
ماده15ـ در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسیر موادی از این تعرفه و همچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانونی کارشناسی وفق آئین‌نامه و تعرفه بیش از ده میلیون ریال باشد موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح گردد تا در خصوص میزان حق‌الزحمه کارشناسی اظهار نظر نماید. نظریه اکثریت کمیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضاء حقوقدان منتخب رئیس محترم قوه قضائیه خواهد بود قطعی و برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و نهادها و مؤسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهند بود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد.
2ـ از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال نسبت به مازاد یک درصد. 3ـ از 50.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال نسبت به مازاد چهار در هزار. 4ـ از 250.000.000 ریال تا 750.000.000 ریال نسبت به مازاد 5/2 در هزار. 5 ـ از 750.000.000 ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
قسمت اول ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 1ـ مهندسی آب شامل رشته‌های (آب ـ فلزات ـ معادن)
رشته مهندسی آب

دستمزد اندازه‌گیری آب چاهها، چشمه‌ها، قنوات، کانالها و انهار و زهکش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر خواهد بود:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب:ماده17ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی:


ماده 18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره آب اعم از آب‌گذاری، تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضرری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعاً 300.000 ریال.
تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاهها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:ماده20ـ دستمزد اندازه‌گیری و تشخیص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گیری آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.
ماده21ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 400.000 ریال.
ماده22ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور و پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمتهای 8 و 9 تعیین می‌گردد.
ماده23ـ دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانالها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:


ماده24ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 350.000 ریال.
ماده25ـ دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسـات تبعـی آن تا ده میلـیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال دو در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.
ماده26 ـ دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها و کانالهای آب‌رسانی و انهار طبق دستمزد قسمتهای هشتم و نهم این تعرفه تعیین می‌گردد.
2ـ مازاد 100 لیتر تا یک‌هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال. 3ـ مازاد یک‌هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه 100 ریال تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال. 1ـ برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری، بهداشتی، زراعی و صنعتی مقطوعاً 250.000 ریال. 2ـ برای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر مواد آلوده کننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 250.000 ریال. 1ـ تا ده میلیون ریال 250.000 ریال. 2ـ مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصدمیلیون ریال 2 در هزار. 3ـ مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال. 2ـ حریم رودخانه‌ها و کانالهای با عرض بستر بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 350.000 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.
تعرفه دستمزد کارشناسان رشته فلزات و معادن

ماده27ـ تعرفـه دستمزد کارشنـاسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به‌ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) را حسب مورد قاضی یا کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌نمایند.

قسمت دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه2ـ اموال منقول و نفقه شامل رشته‌های: (اشیاء نفیسه، عتیقه واحجارکریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده28ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:ماده 29ـ دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل مبلغ 000/250 ریال و حداکثر تا مبلغ000/000/2 ریال تعیین می‌شود.
2ـ از ده میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 8 در هزار. 3ـ از 100میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد? درهزارحداکثر تامبلغ 000/000/5 ریال.
قسمت سوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه3ـ امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته‌های (پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و سم شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)

ماده30ـ دسـتمزد کارشـناسی رشته‌های فوق بر حـسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسط قاضی یا کمیسیون ماده 15 همین تعرفه تعیین می‌شود.
تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی نمونه برداری (بیوپسی) رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی (شاکی) می‌باشد.

قسمت چهارم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه 4 ـ رشته‌ حسابداری و حسابرسی

ماده31ـ دستمزد کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی بر اساس جدول زیر تعیین می‌گردد:
‌ـ تا ده میلیون ریال مقطوعاً 000/250 ریال.
ـ از ده میلیون ریال تا 50 میلیون ریال نسبت به مازاد سی در هزار.
ـ از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ده در هزار.
ـ از 100 میلیون ریال تا 300 میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.
ـ از 300 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.
ـ از 500 میلیون ریال تا 10 میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار.
ـ از 10میلیارد ریال به بالانسبت به مازاد نیم در هزار تا حداکثرمبلغ 000/000/50 ریال.
تبصره ـ در صورتی که رسیدگی مربوط به حساب‌های فاقد دفاتر قانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هریک از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد کارشناسی اضافه می‌شود.
ماده32ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

تبصره ـ علاوه بر دارائی‌های ثابت سایر دارائی‌هایی که توسط کارشناسان رسمی رشتـه مربوطه ارزیابی می‌شـود فقط قیـمت دفتری آن در محاسـبه دستمزد این رشته منظور می‌شود.


2ـ درخصوص رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق. 3‌ـ درخصوص تعیین قیمت تمام شده کالا ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده به شرح جدول فوق.
قسمت پنجم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه5 ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های: (وسائط نقلیه هوائی، وسائط نقلیه دریائی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و ریلی)

(دستمزد کارشناسی رشته‌های وسائط نقلیه هوایی و ریلی وفق ماده 10 مقررات عمومی خواهدبود).

ماده33ـ دستمزد کارشناسی رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی برای هریک از امور تشخیص اصالت خودرو، تعیین میزان سوخت، اظهارنظر فنی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل به شرح ذیل می‌باشد:
ـ برای هر دستگاه مقطوعاً 000/150 ریال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومی هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده مأموریت محاسبه و دریافت خواهدشد.
تبصره ـ در مورد وسایط نقلیه بدون موتور مقطوعاً 000/100 ریال.
ماده34ـ دستمزد رسیدگی به تشخیص علت تصادف و تعیین خسارت:
هر مورد مقطوعاً 000/150 ریال در داخل شهر و برای حومه 000/200 ریال.
ماده35ـ دستمزد ارزیابی:


تبصره ـ برای وسائط نقلیه کمتر از چهار چرخ به میزان 50% تعرفه فوق.
2ـ ازده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد، یک درهزارحداکثرتا مبلغ 00?/000/2 ریال.
تعرفه رشته وسائط نقلیه دریایی و غواصی


تا 5 میلیون حداقل دویست و پنجاه هزار
از 5 میلیون تا 50 میلیون نسبت به مازاد ده در هزار
از 50 میلیون تا 150 میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از 150 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد سه در هزار
از 500 میلیون به بالا، نسبت به مازاد یک در هزار حداکثر تا مبلغ000/000/5 ریال
تبصره ـ تعیین میزان خسارت وارده به کالا به عهده کارشناس ذیربط طبق تعرفه مربوطه می‌باشد.


ارزش وسیله نقلیه آبی به ریال میزان تعرفه کارشناسی
تا یکصد میلیون ده در هزار
از یکصد میلیون تا پانصد میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از پانصد میلیون تا دو میلیارد نسبت به مازاد سه در هزار
از دو میلیارد به بالا نسبت به مازاد یک در هزارحداکثرتامبلغ 000/500/7 ریال


الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافری در آبهای داخلی:
حداقل 000/250 ریال و حداکثر 1000.000 ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا.
ـ برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): دو میلیون ریال.
تبصره ـ منظور از « شناور» هر وسیله نقلیه آبی اعم از مسافری یا باربر است که در آب، روی آب یا زیر آب تردد نماید.
پ ـ در صورت تصادم شناور با تأسیسات دریائی.
ـ برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک میلیون ریال.
ـ برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.
تبصره1ـ منظور از تأسیسات دریائی هر نوع تأسیسات از جمله اسکله، بویه، لوله‌های کف دریا و سکوهای دریائی می‌باشد.
تبصره2ـ ظرفیت ناخالص هر فروند شناور طبق کنوانسیون بین‌المللی ظرفیت سال 1966 اندازه‌گیری گردیده و در گواهینامه ثبت شناور درج می‌گردد.
توجه: ظرفیت‌های مذکور در این قسمت به ازاء هر «تن» برابر با یکصد فوت مکعب می‌باشد.


میزان خسارت وارده به ریال میزان تعرفه کارشناسی به ریال
تا 50 میلیون حداقل پانصد هزار
از 50 میلیون تا 200 میلیون نسبت به مازاد ده در هزار
از 200 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد پنج در هزار
از 500 میلیون تا یک میلیارد نسبت به مازاد سه در هزار
از یک میلیارد به بالا نسبت به مازاد یک در هزار حداکثر تا مبلغ???/000/5 ریال


الف ـ در آبهای داخلی: حداقل دویست و پنجاه هزار ریال.
ب ـ در دریا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر تا سه میلیون ریال.قسمت ششم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های: (راه و ساختمان و نقشه‌برداری ـ معماری و شهرسازی ـ معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست ـ ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی ـ برنامه‌ریزی شهری)

ماده36ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.ماده37ـ دستمزد تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل:


تبصره ـ دستمزد تعیین اجرت‌المثل و یا اجور گذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.
ماده38ـ دستمزد تشخیص علت خسارت:
ـ دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 000/250 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده 15 تعرفه) تعیین می‌شود.
ماده39ـ تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات:تبصره ـ در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات هر دو، موضـوع کارشـناسی باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهدشد.
ماده40ـ دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت:
الف ـ دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان:ب ـ دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت بر مبنای نرخ‌های بند (الف) این ماده به‌اضافه بیست درصد محاسبه می‌گردد.
پ ـ در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و کـانال‌سازی دستـمزد مربوطه 50 درصد نرخ‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهدبود.
ت ـ دستـمزد بررسی و تعـیین کیفیت آسفالت و بتن بر اساس 30% هزینه‌های آزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 000/500 (پانصد هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال خواهدبود.
ث ـ در صورتی که برای رسیدگی یا تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.
ج ـ برای ساختمانهای تکراری (بلوک مجزا) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تعلق می‌گیرد.
ماده41ـ دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1000 (یکهزار ) ریال و حداقل 150.000 (یکصد وپنجاه هزار) ریال و حداکثر تا 3000.000 ریال.
ماده42ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا:
برای هر متر مربع مساحت زیر بنا 1500 (یکهزار و پانصد) ریال و حداقل 000/200 (دویست هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 4000.000 ریال.
ماده43ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود:تبصره1ـ در مواردیکه طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر در بندهای (1) و (2) محسوب و برای طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهدشد.
تبصره2ـ چنانچه به جای نقشه‌های کامل معمول ردیفهای فوق، مقدار کمتری نقشه موردنیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌کند.
2ـ از 50 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد، 5/1 در هزار. 3ـ از 500 میلـیون ریال به بالا، نسـبت به مازاد، 1 در هـزار و حداکثـر تا مبلغ 000/500/7 ریال. 1ـ تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعاً 250.000 ریال. 2‌ـ از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال. 1ـ تا 5 میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال. 2ـ از 5 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد، چهار در هزار. 3ـ از 100 میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال. 1ـ تا ده میلیون ریال، دو درصد (بیست در هزار). 2ـ از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، ده در هزار. 3ـ از پانصد میلیون ریال به بالا، 5 در هزار تا حداکثر مبلغ 000/500/7 ریال. 1ـ معماری کلی هر متر مربع 750 ریال حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال. 2ـ سازه هر متر مربع 1000 ریال حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال. 3ـ برق و تأسیسات هر متر مربع 500 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
قسمت هفتم ـ دستمزد کارشناسی نقشه‌برداری

ماده44ـ پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌ هوائی:


ماده45ـ نقشه‌برداری اراضی به مقیاس: 500/1ماده46ـ دستمـزد نقشه‌برداری از اراضی بیـش از یـک هـکتار در مقیـاس‌های 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتیب هرکدام 20% و 40% از تعرفه‌های بند فوق کمتر خواهدبود.
تبصره ـ در مناطق جنگلی و باغات به علت محدودیت دید 30% به ارقام مواد 42و43و44 اضافه می‌گردد.
ماده47ـ برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی:
ـ تا میزان هزار متر مکعب 000/250 ریال مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب 50 ریال حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
ماده48ـ تفسیر عکس‌های هوائی:
تفسیر عکس هوائی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکسهای هوائی سنوات مختلف برای یک سند مقطوعاً 000/500 (پانصد هزار) ریال.
تبصره1ـ در صورتیکه پلاک متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاک اضافی، به دستمزد متعلق به پلاک اول 20% اضافه خواهد شد.
تبصره2ـ برای سنوات مختلف به ازای هر سند 20% اضافه خواهدشد.
ماده49ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار متر مربع حداقل 000/500 ریال و در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هزار متر مربع باشد برای هر متر مربع اضافه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهدشد و حداکثر از مبلغ 000/000/10 ریال تجاوز نمی‌نماید.
تبصره ـ در صورتی که نیاز به نقشه‌برداری و تهیه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداری برابر تعرفه نقشه‌برداری موضوع مواد قسمت هفتم به این ردیف اضافه خواهد شد.
ماده50 ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی (مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها ـ طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن) به شرح زیر است:


ماده51 ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار وکانالها و رودخانه‌ها به شرح زیر است:
ـ نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعیین می‌گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ریال می‌باشد.
ماده52 ـ حق‌الزحمه پیاده کردن و میخکوبی و برداشت برای هرکیلومتر از مسیر:
2ـ پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذربندی‌ها در نقشه‌های هوائی مشخص نباشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/600 ریال (ششصد هزار ریال) و از 1000 مـتر مربع نسبت به مـازاد هر مـتر مربـع 100 (یکصـد) ریال تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال. 1ـ نقشه‌برداری در اراضی دشت و کم عارضه با منحنی میزان 25 سانتیمتر تا یک هکتار مقطوعاً 000/500 ریال (پانصد هزار ریال) و برای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار 000/120 ریال (یکصد وبیست هزار ریال) و از 5 هکتار به بالا نسبت به مازاد، هر هکتار 000/60 ریال (شصت هزار ریال) تا حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال. 2ـ در نقـشه‌برداری از اراضـی تـپه ماهور و عـوارض متوسـط با منحـنی میـزان 50 سانتیمتر، پنجاه درصد و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل 2 متر، صد در صد به ارقام فوق اضافه می‌شود. 3ـ دستمزد نقشه‌برداری بدون برداشت منحنی میزان (مسطحاتی) پنجاه درصد ارقام فوق می‌باشد. 1ـ دستمزد افراز امـلاک و مستـغلات بر اسـاس تعـرفه ارزیـابی موضوع ماده (36) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردی که موضـوع کارشـناسی تقسیم ترکـه باشـد، 40% به دستمزد ارزیابی افزوده می‌شود. 2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه تهیه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوطه علاوه بر دستمزد ردیف یک محاسبه شود. 1ـ دردشت: پانصد هزار ریال. 3ـ در کوهستان 100% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد. 4ـ برداشت مسیر در بهسازی راه‌ها هر کیلومتر 000/500 ریال و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال.
قسمت هشتم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران


ماده 53 ـ دستمزد موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد:
ماده 54 ـ دستمزد کارشناسی تعیین میزان خسارت وارده:
دستمزد تعیین میزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد تا مبلغ بیست میلیون ریـال، مقـطوعاً 000/500 ریال و از بیــست میلیون ریال به بـالا، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
2ـ برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ‌باشد، نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار. 3ـ برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال باشد، نیم در هزار نسبت به مازاد. 4ـ برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج میلیارد ریال بیشتر باشد نیم در هزار نسبت به مازاد تا حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.
قسمت نهم ـ تعرفه دستمـزد کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور

ماده55 ـ الف ـ دستمزد کارشناسی رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور کمتر از 000/000/200 ریال باشد:

ب ـ در قراردادهائی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دویست میلیون ریال به بالا باشد دستمزد کارشناسی نسبت به مازاد دویست میلیون ریال برابر 20 درصد دستمزد بند الف خواهد بود.
2ـ دستمزد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور2 درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد. 3ـ دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافی که حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف. 4ـ دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف. 5 ـ دستمزد بررسی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده بوسیله مهندس مشاور 5 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.
قسمت دهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های: (الکتروشیمی و پتروشیمی ـ فرآورده‌های شیمیایی ـ امور انرژی هسته‌ای ـ صنایع نفت ـ برق (الکترونیک و مخابرات) ـ برق (ماشین و تاسیسات کارخانجات) ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی) ـ مهندسی هوافضا ـ نساجی و رنگرزی)

ماده56 ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح ذیل می‌باشد:

تبصره ـ کارشناس موظف است ارزش کلیه اقـلام را ضمن تهیه مشخصـات فنی به تفکیک تعیین نماید.
حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌های تعیین شده برای هر کارخانه و یا واحد صنعتی یا غیر صنعتی در هر محل بطور یکجا محاسبه خواهد شد.
ماده57 ـ دستمزد تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماهانه ماشین آلات، تاسیسات فنی دستگاههای برقی الکترونیکی و ماشین آلات کارخانجات و موارد مختلف در رابطه با این گروه:


ماده58 ـ دستمزد رسیدگی یا تهیه صورت وضعیت نسبت به امور تأسیسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با این گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده 40 محاسبه خواهد شد.
ماده59 ـ دستمزد رسیدگی به امـور مهندسین مشـاور بر طبق تعـرفه رسیـدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان، مهندسیـن مشاور و پیمانـکاران براساس تعرفه مربـوط به قسمتهای 8 و 9 محاسبه خواهد شد.
1‌ـ1ـ تا سی میلیون ریال مقطوعاً 000/250 ریال. 1ـ2ـ از سی میلیون تا یکصد پنجاه میلیون ریال، نسبت به مازاد، 4 در هزار. 1ـ3ـ از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 5/2 در هزار. 1ـ4ـ از پانصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 000/000/7 ریال. 1ـ تا ده میلیون ریال 000/200 ریال. 2ـ از ده میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد برای اجاره بهای ماهانه هر کارخانه یا کارگاه، 15 درصد تا حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال.
قسمت یازدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های: (امور ورزشی ـ شعر و سرود ـ تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی ـ موسیقی ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ تمبر ـ چینی و سرامیک ـ کاشی ـ سفالگری ـطراحی عمومی و گرافیک ـ فیلم و عکاسی ـ تألیفات ـ صنایع دستی)

ماده60 ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های گروه8 بجز رشته عکاسی و امور سینمائی که جداگانه در ذیل آمده بشرح ذیل است:
الف ـ دستمـزد کارشناسی رشته‌های گـروه8 در پرونده های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 000/200 ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر 000/000/3 ریال.
ب ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده مالی:ماده61 ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی.
الف ـ امور مربوط به عکاسی و سینمایی.
دستمزد رسیدگی به مسائل فنی عکس و فیلم شامل: اختلاف رنگها ـ شرایط نوری ـ کمپوزیسیون « ترکیب‌بندی» ـ پرسپکتیو ـ ظهور و چاپ حداقل دویست هزار ریال و حداکثر تا 000/000/2 ریال.
ب ـ امور مربوط به فیلمبرداری و سینما.
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده ـ کارگردان ـ تصویر بردار ـ تدوین کننده ـ لابراتوار و صدابردار شامل:


پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم ـ وسائل و لوازم عکاسـی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو به شرح زیر است:ت ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ ـ دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 فصل اول مقررات عمومی خواهد بود.
2ـ از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار. 3ـ از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 000/000/3 ریال. 1ـ برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو (به استثنای انیمیشن) حداقل دویست هزار ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید و یا برای برنامه‌های بلند مدت سینمایی حداکثر تا مبلغ 000/500/1 ریال. 2ـ برنامه‌های انیمیشن با توجه به حجم و میزان و نوع کار براساس ماده59 خواهد بود. 1ـ تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال. 2ـ از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار. 3ـ از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.
قسمت دوازدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه9ـ کشاورزی شامل رشته‌های: (کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری و دامپزشکی، آبزیان و شیلات، سم و سم‌شناسی، گیاه پزشکی، صنایع چوب، محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محیط زیست طبیعی)

ماده62 ـ دستمزد ارزیابی املاک مزروعی، باغها، جنگلها، مراتع و اراضی جنگلی، اراضی بایر، ساختمانهای روستایی به شرح زیر است:
ماده63 ـ دستمزد ارزیابی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و جنگلی و مراتع و دامی و شیلات بر مبنای ارقام بالا به اضافه 20% می‌باشد.
تبصره1ـ دام شامل اغنام و احشام و چهارپایان ـ طیور ـ زنبور عسل و کرم ابریشم می‌باشد.
تبصره2ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی و تعیین مال‌الاجاره و اجرت المثل ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات کشاورزی ـ دامـپروری و دامپـزشکی ـ دام، آبزیان و شیلات به شرح مواد 56 و 57 حسب مورد می‌باشد.
ماده64 ـ دستمزد تعیین اجاره بهای سالانه املاک مزروعی، باغها، مراتع و جنگلها به شرح زیر است:ماده65 ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی به شرح زیر می‌باشد:ماده66 ـ دستمزد نمونه برداری بمنظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر یک میلیون ریال.
ماده67 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع 000/200 ریال و برای هر یک هزار مترمربع اضافه 10درصد به دستمزد فوق اضافه می‌شود.
ماده68 ـ دستمزد تشخیـص علـت و برآورد خسـارت نـاشی از زیـان‌هـای وارده به مزارع و باغها ـ جنگلها ـ مراتع ـ شیلات ـ شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار ـ دام و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و تأسیسات کشاورزی و دامپروری و شیلات و تجهیزات کشاورزی و خسارات ناشی از آفات نباتی و حیوانی ـ مصرف مواد شیمیایی و داروئی نامناسب ـ آلودگی آب و خاک و مواد غذایی به شرح زیر است:
الف ـ تشخیص علت خسارت 000/200 ریال.
ب ـ برآورد خسارت تا ده میلیون ریال 000/200 ریال.
پ ـ از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 2 در هزار تا حداکثر 000/500/1 ریال.
ماده69 ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس تعـرفه ارزیابی موضـوع ماده 62 به اضافه سی درصد خواهد بود در مواردی که موضوع افراز املاک کشاورزی تقسیم ترکه باشد بیست درصد به دستمزد ارزیابی مربوطه افزوده می‌گردد.
ماده70ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.
ماده71ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده 12 محاسبه خواهد شد.
ماده 72ـ دستمزد کارشناسی در امور مهندسین مشاور و پیمانکاران در این گروه کارشناسان براساس تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور تعیین می‌شود.
ماده73ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات آن املاک خارج از محدوده شهرها:
ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی حداقل پانصد هزار ریال.
ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد 000/100 ریال حداکثر تا سه میلیون ریال.
ماده74ـ دستمزد آزمایشات مربوط به خاک‌شناسی و تهیه نمونه‌های مورد لزوم بر مبنای تعرفه مؤسسه تحقیقات خاک و آب (خاک شناسی و حاصلخیزی خاک) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضی پرداخت می‌شود.
2ـ از مبلغ بیست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد 5/1 درهزار. 3ـ از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار. 4ـ از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار و حداکثر تا مبلغ 000/000/5 ریال. 1ـ تا مبلغ ده میلیون ریال 000/200 ریال. 2ـ از مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار. 1ـ تا مبلغ 5 میلیون ریال 000/200 ریال. 2ـ از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد 15 درهزار.
قسمت سیزدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه10ـ مدیریت و خدمات عمومی و اداری شامل رشته‌های: (آمارامور اداری و استخدامی ـ امور آموزشی ـ امور گمرکی ـ بیمه ـ امور کتاب و کتابداری ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات ـ جهانگردی و ایرانگردی فناوری اطلاعات (ICT/IT) ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امور کار و کارگری ـ مدیریت بازرگانی)

ماده75ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق: با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ریال و حداکثر سه میلیون ریال می‌باشد.

قسمت چهاردهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان
گروه11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: امور آتش سوزی و آتش نشانی، اسلحه شناسی، تأمینی و امنیتی، حوادث ناشی از کار، مواد محترقه و منفجره (ناریه)

ماده76ـ دستمزد کارشناسی در کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 000/200 ریال و حداکثر 000/000/3 ریال می‌باشد.

قسمت پانزدهم ـ تعرفه دستمزد کارشناسان سایر رشته‌ها

ماده77ـ حق‌الزحمه کارشناسان سایر رشته‌هایی که بعـد از تصویب ایـن تعـرفه به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی می‌رسد حسب مورد، براساس تعرفه گروه‌های مربوطه یا طبق مفاد ماده 10 تعرفه تعیین خواهد شد.
ماده 78ـ با توجه به محرومیت بعضی از مناطق کشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا 40% (چهل درصد) کاهش می‌یابد.
این تعرفه در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در تاریخ 23/5/1384 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجراست. 1ـ تا 10.000.000 ریال 5/2 درصد و حداقل 200.000 ریال. 1ـ تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعاً 250.000 ریال. 1ـ حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 250.000 ریال حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال. 1ـ حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 000/250 ریال و در حومه شهر 000/300 ریال. 1ـ درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشرکه مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر ارزیابی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت به شرح جدول فوق. 1ـ به ازای هر دستگاه تا ده میلیون ریال 000/120 ریال. 1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل) میزان خواسته به ریال میزان دستمزد به ریال 2‌ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی 3ـ تعیین مقصر در تصادم دریائی یا تصادم در آبهای داخلی 4ـ‌ تعیین میزان خسارت وارده در تصادم 5 ـ تعیین مقصر برای حوادث مربوط به صدمه یا اتلاف جان اشخاص در دریا و آبهای داخلی 6 ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده 10 مقررات عمومی جداول تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می‌باشد. 1ـ تا پنجاه میلیون ریالی مقطوعاً 000/250 ریال. 1ـ پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذربندی‌های موجود منطقه در نقشه‌ هوائی مشخص باشد تا مساحت 1000 متر مربع مقطوعاً مبلغ 000/450 ریال (چهارصدوپنجاه هزارریال) برای مساحت بیش از هزار متر مربع نسبت به مازاد هر مترمربع 60 ریال (شصت ریال) تا حداکثر 000/000/10 ریال. 2ـ در تپه ماهور 50% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد. 3ـ دستمزد کارشناسی تشخیص موجه یا غیر موجه بودن فسخ قرارداد: 1ـ برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها تا یکصد میلیون ریال باشد، مقطوعاً 000/750 ریال. 1ـ دستمزد رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخیص موجه یا غیر موجه بودن تأخیرات مهندس مشاور 4 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ 000/000/1 ریال. 1ـ ارزیابی. 1ـ تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال. 1ـ تا مبلغ بیست میلیون ریال مقطوعاً 000/200 ریال. 3ـ از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/3 ریال. 3ـ از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 000/000/1 ریال.

 

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب

23/5/1384

شماره8293/86/1

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک نسخه اصلاحیه « تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 رئیس محترم قوه قضاییه» که به تاریخ 8/8/1386 مورد موافقت ریاست معظم قوه قضاییه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب23/5/1384

الف) ـ اصلاح ماده5 تعرفه مصوب 1384 : در مواردی که موضوع کارشناسی توسط هیأت کارشناسان رسمی در هر رشته منتخب انجام می‌شود هزینه کارشناسی برای هر یک از کارشناسان گروه به تناسب افزایش تعداد به ازای هر نفر 10% کاهش می‌یابد به شرط اینکه از حداقل دستمزد کارشناسی کمتر نشود.
ب) ـ حذف ماده 10 مکرر و اصلاح ماده 10 تعرفه مصوب1384 : به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از سه عضو 1ـ نماینده‌ای از کمیسیون ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2ـ نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه 3ـ نماینده ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند همچنین در صورتی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن برحسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون ماده 10 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد250،000 ریال می‌باشد.
ج) ـ اصلاح ماده 15 تعرفه مصوب1384: به جای عبارت « کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381» عبارت «کمیسیون ماده10 تعرفه» جایگزین شود و همچنین به جای عبارت « بیش از ده میلیون ریال» عبارت « بیش از بیست و پنج میلیون ریال» جایگزین شود.
د) ـ اصلاح ماده31 تعرفه مصوب 1384 به جای عبارت « تا حداکثر 50،000،000 ریال» عبارت « تا حداکثر 35،000،000 ریال» جایگزین شود.
هـ) ـ اصلاح ماده 36 تعرفه مصوب 1384 دستمزد ارزیابی اراضی غیره مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.


1ـ تا یکصد میلیون ریال 5 در هزار.

2ـ از یکصد میلیون تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 2 در هزار.

3ـ از پانصد میلیون تا پنج میلیارد ریال، نسبت به مازاد 1.5 در هزار.

4ـ از پنج میلیارد ریال به بالا، نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 25.000.000 ریال

 

این اصلاحیه به تاریخ 8/8/1386 مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

سید روح اله جبارزاده 09125870191

   + سید روح اله جبارزاده - ٩:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۳۱

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

    سید روح اله جبارزاده

r.jabbarzadeh@gmail.com

       09125870191        

و همکاری :

•    اساتید دانشگاه
•    کارشناسان رسمی دادگستری
•    وکلاء پایه یک دادگستری
•    اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی
•    بازرسان متخصص جوشکاری
•    مهندسین مشاور پایه یک  معماری و شهر سازی
•   وکلا و مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری

   + سید روح اله جبارزاده - ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۳٠

معرفی توانمندی های گروه :

ارائه نظر کارشناسی در خصوص :

* ) ارزیابی و کارشناسی زمین ، ساختمان ، آپارتمان ، اراضی ، ابنیه ، مصالح ساختمانی توسط
کارشناس رسمی دادگستری در کلیه استانها و معرفی کارشناس رسمی سایر رشته های مورد نیاز مقیم هر استان


* ) ارزیابی و ارائه گزارش کارشناسی در خصوص املاک و دارائیهای متقاضیان گشایش اعتبارات اسنادی (LC) در بازرگانی و تجارت بین المللی ، واردات و صادرات ، ترهین ، وثیقه املاک جهت اخذ اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری


* ) ارزیابی املاک و تهیه ترازنامه مالی مهاجرت ، اقامت دائم و سرمایه گذاری جهت ارائه به سفارتخانه های کانادا ، استرالیا و آمریکا ... به زبان انگلیسی با اخذ تاییدیه های کانون کارشناسان
رسمی دادگستری و وزارت خارجه و قوه قضائیه


* ) نقشه‌برداری ، مساحی و تعیین حدود و تعیین موقعیت
* ) تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
* ) رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان
* ) تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
* ) رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
* ) رسیدگی و بررسی صورت وضعیت پیمانها و برآورد پروژه های عمرانی
* ) مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود
* ) تشخیص حدود ثبتی و ارائه نظر در مورد اختلافات ثبتی و تفکیک و افراز املاک
* ) نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوائی
* ) تهیه نقشه برای املاک فاقد طول و ابعاد جهت ارائه به دفاتر شهرداریها
* ) بررسی و تعیین میزان خسارت و علت خسارت و قدمت املاک
* ) برآورد هزینه های اجرا و تعیین و تعدیل اجاره بهاء


******************************

ارائه توامان خدمات تخصصی حقوقی و مهندسی در زمینه های:دعاوی حقوقی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از :

شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و املاک  و ادارات منابع طبیعی ،جنگلبانی،مسکن و شهرسازی


خدمات ملکی :
مانند تقسیم، افراز، تفکیک اموال غیر منقول، دعاوی تصرف عدوانی، خلع ید، تخلیه املاک و  خرید وفروش اموال


امورثبتی در خصوص املاک و مستغلات:
مسائل مرتبط  با کمیسیونهای ماده 5 ، 12 ، 100 ، 147 ، 148


دعاوی در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی  :
دعاوی مربوط به مصادره اموال در دادگاه انقلاب اسلامی، طرح دعوی به خواسته رفع توقیف و یا اعمال مستثنیات حکم

******************************

   + سید روح اله جبارزاده - ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۳٠